KURUMSAL

 

ORTAK DEĞERLERİMİZ

Şirketlerimizde yatırımlarımızı, iş ilişkilerimizi, sürekliliğimizi oluşturan ortak değerlerimiz;
· Güvenilir ve itibarlı ticaret uygulamaları
· Yüksek çevre duyarlılığı
· Paylaşımda adil ölçüler
· Sosyal Sorumluluk
· Farklılıkları faydaya dönüştürme
· Kurumsallaşmaya inanç

MİSYONUMUZ

· Saygın ve itibarlı olmanın üretmek ve başarmakla mümkün olduğuna inandık.
· Bu zorlu mücadelede kardeş olmak gibi zorunlu birliği, ortak olmak gibi gönüllü birliğe dönüştürdük.
· Kendimize, ailemize ve topluma karşı olan sorumluluklarımızı daha erken yerine getirme inancıyla, kıt kaynaklarımızı birleştirerek ortak şirketler kurduk ve
  sürdürdük.
Bu sorumluluk bilinciyle;
· Faaliyetlerimizi ve yönetim becerilerimizi sürekli gözden geçirmeyi
· Türkiye ve dünya insanının yaşamsal ihtiyaçlarını yakından izleyerek ekonomik sürece dönüştürmeyi
· İş ve emeği faydaya dönüştürebilen insan kaynağı istihdamını gerçekleştirmeyi ve bünyemizde tutmayı
· Evrensel iş ahlakını tüm süreçlerimizde uygulamayı
· Markaya yatırım yapmayı misyonumuz olarak kabul ettik.

VİZYONUMUZ

Grup şirketlerinin gelecekteki tüm faaliyetlerine temel oluşturacak Yönetim vizyonu ;
· Evrensel Hukuk ve yasal sınırlar için de kalmak
· Değişim ve yenileşme ilkemizden yola çıkarak oluşturacağımız Kurumsal Grup kimliğimizin kuşaklar boyu devam etmesini sağlayacak yönetim sistemleri kurmak
· Sürekli iyileşme için politikalar oluşturmak, tüm çalışanlarımızın katılımını sağlamak
· Kaliteli mal ve hizmet üretiminden ödün vermeden kazancın sürekliliğini sağlayan stratejiler geliştirmek
· Tüm çalışanların katılımı ile Küreselleşen dünya ile eş zamanlı rekabet avantajları yaratabilmek
· Uluslararası açılımlarda dünya standartları ile değerlendirilebilecek ürün ve hizmet üreterek dünya markalarını bünyemizde bulundurmak.
· Her bir şirketin dünya standartlarında mal ve hizmet üretimini sağlayarak dünya markalarını bünyemizde yaratmak
 
KALİTE POLİTİKAMIZ

· Tüm çalışanlarımızın katılımıyla, sürekli büyüyen ve gelişen bir kurum olmak, 
· Ürün ve hizmet kalitesinden ödün vermeden, her bir müşterinin memnuniyetini sağlamak,
· Dürüst ve güvenilirlik ilkesiyle değişen piyasa şartlarına uyum sağlayıp, pazarda kalıcı ve yenilikçi olmak, 
· Kalite Yönetim Sistemini yaşam biçimi olarak benimseyip, sürekli iyileştirmeyi sağlamaktır.

DEĞER OLARAK KABUL ETTİĞİMİZ ÇALIŞMA İLKELERİ


· Ürünlerde kalitesi kesinleşmiş markalara yatırım
· Sektördeki yenilikleri takip edip ürünlerin güvenilir bir şekilde tedariki ve sunumu
· Sürekli ürün bulunabilirliği
· Zamanında ve eksiksiz teslimat
· Güvenli tonaj
· Müşteri odaklı satış organizasyonu
· İşletmemiz 2005 yılında itibaren TSE ISO 9001:2000 kalite belgesi ile hizmet kalitesini sürekli ve kurumsal kimliğe taşımıştır.